ورزش "آیکیدو" در سال 1940 میلادی از طرف حکومت ژاپن به رسمیت شناخته شد. "آیکیدو" یکی از رشته های رزمی هنری ژاپن می باشد که در سال 1920 میلادی توسط یکی از ...
 

"آیکیدو در ایران","آیکیدو با استاد معروفی","آیکیدو","آیکیدو","آیکیدو","آیکیدو","آیکیدو""آیکیدو","آیکیدو"

         Enter Site ( English )

            ورود به سايت ( فارسی )